Warning: exif_imagetype(): stream does not support seeking in /home/moreira/domains/moreira-services.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 3286

Warning: exif_imagetype(): stream does not support seeking in /home/moreira/domains/moreira-services.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 3286

Arbeidsverleden verstrekken?

De uitzendkracht is verplicht de juiste informatie omtrent zijn arbeidsverleden te verstrekken als bedoeld in artikel 12 NBBU-cao. De uitzendkracht geeft op verzoek inlichtingen over de aan hem uitbetaalde transitievergoeding en eventueel andere regelingen vóór aanvang van de uitzendarbeid, L Moreira Services BV behoud zich het recht het aanbod nog intrekken wanneer verzoeken om informatie niet worden gehonoreerd.

Er is geen sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de toepasselijkheid daarvan niet is voorzien als gevolg van het door de uitzendkracht bewust of anders verwijtbaar verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie over zijn arbeidsverleden.