Warning: exif_imagetype(): stream does not support seeking in /home/moreira/domains/moreira-services.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 3286

Warning: exif_imagetype(): stream does not support seeking in /home/moreira/domains/moreira-services.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 3286

Wat doet L Moreira Services in geval van Loonbeslag?

L Moreira Services BV dient te allen tijde uitvoering te geven aan bij wet opgelegde loonbeslagen. Wanneer wij een informatieverzoek ontvangen van incassobureaus of gerechtsdeurwaarders zullen wij de uitzendkracht per post hiervan op de hoogte stellen. Het is dan de verantwoordelijkheid van de uitzendkracht om met eventuele schuldeiser een regeling te treffen om loonbeslag te voorkomen.